Driva pedagogisk verksamhet

Ljusdals kommuns utbildningsnämnd har fastställt riktlinjer för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

För fristående (enskilda) förskolor och fritidshem är kommunen den myndighet som utfärdar godkännande och gör tillsyn. För fritidshem i anslutning till fristående grundskola gäller att Skolinspektionen är godkännande- och tillsynsmyndighet.

Fristående förskolor och fritidshem är skyldiga att till kommunen – utbildningsförvaltningen – anmäla betydande förändringar i verksamheten eller i ägande och ledning av verksamheten. Det kan gälla ändrat antal platser, ändrade eller nya lokaler, ändrad bemanning, ändrat ägande eller nya personer i styrelse för verksamheten. Kommunen ska då förändring anmäls göra en prövning av tidigare godkännande. Om det finns oklarheter för den bedömningen kommer den fristående verksamheten att kontaktas för förtydliganden.

Blankett för anmälan av förändringar i verksamhet, ägande eller ledning finns här