Starta pedagogisk verksamhet

Är Du intresserad av att starta en ny fristående pedagogisk verksamhet – skola, förskola eller fritidshem – ber vi dig kontakta utbildningsförvaltningen för mer ingående information om villkor och krav.

För skolverksamhet är det Skolinspektionen som utfärdar godkännande och gör tillsyn.

För fristående (enskilda) förskolor och fritidshem är kommunen den myndighet som utfärdar godkännande och gör tillsyn. För fritidshem i anslutning till fristående grundskola gäller att Skolinspektionen är godkännande- och tillsynsmyndighet.

Vid etablering av ny fristående verksamhet gäller att ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att verksamheten ska få godkännande. Sedan 1 januari 2019 gäller detta även ägar- och ledningsförhållanden.