Färila skola

Färila skola har förskoleklass och årskurserna F-9. På skolan går ungefär 360 elever.

I anslutning till skolan ligger Färila sim- och sporthall, Färila bibliotek samt fritidsgården Kåken.

I förskoleklassen ger vi eleverna en trygg övergång från förskola till skola och en positiv skolstart som förbereder dem för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser och utomhus-pedagogik. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

Kontakta oss

Telefon
0651-186 00

Rektor

Marcus Persson

0651-186 03

marcus.persson@ljusdal.se

Biträdande rektor

Vakant

0651-186 04

@ljusdal.se

E-post
farilaskolan@ljusdal.se

Adress
Kyrkovägen 6
827 60  Färila