Fritidsklubben

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn från 10 år till och med vårterminen de fyller 13 år och som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem. Barnen är inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta.

Fritidsklubben är ett ställe där barnen kan mötas, spela spel, köpa mellanmål med mera. Barnen har ett stort inflytande över sina aktiviteter. Uppgiften för Öppen fritidsverksamhets är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) och erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen.

Barnen kan behålla sin fritidsplats och ändå besöka klubben. Då har de också möjlighet att nyttja fritids på lov och för frukost, och på så sätt successivt växa in i en öppnare verksamhet. Klubben ska ge barnen en lugn, trygg och stimulerande miljö att vistas i på eftermiddagarna.

Fritidsklubben på Järvsöskolan finns i Modulen mitt emot
Centrumgården.

Klubben har ingen närvaroplikt men du måste meddela vid vilken tid barnen kommer och går hem.

Mellanmål serveras till en kostnad av 10 kronor per dag. De som är inskrivna på fritidshem äter gratis.

Klubben är stängd under jul- och sommarlov och vi informerar alltid om öppettider inför övriga lov.

Kontakt

0651-187 42
klubben@ljusdal.se

Öppettider

Måndag till fredag efter skolans slut till kl 17.00