Alla nyheter - Vuxenutbildning

  • Komvux nya flexibla upplägg lockar fler vuxna till studier

    Elevens behov styr, kurser ges både i klassrum och på distans, studietakten kan anpassas, studier kan kombineras med jobb och det finns mer tid till handledning från lärarna tack vare digitala undervisningsupplägg. Det nya flexibla studieupplägget hos Komvux i Ljusdal når fler elever från fler målgrupper.