SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. SFI är en del av Komvux.

Anmäl dig till SFI

Följ länken Anmäl dig till SFI. Du loggar in med e-legitimation/BankID eller skapar ett konto. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

Kallelse

Du blir kallad till vår kartläggare för att få veta studieväg och kursstart.

Att studera på SFI

Du som kan studera sfi har annat modersmål än svenska (gäller ej norska och danska). Du ska ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Ljusdals kommun.

Omfattning

15 timmar i veckan.

Betyg och intyg

Efter avslutade kurser sätts betyg.

Språkpraktik

Du kan både studera SFI, orienteringskurser eller ha språkpraktik.

Utvecklingscentrum

Komvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka tid med SYV

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
0651-184 55
anita.rohde@ljusdal.se

Webbanmälan

Information om SFI