Likabehandling

Alla elever ska känna sig välkomna till Grundsärskolan. Det ska vara kul och trevligt att gå på Grundsärskolan. Ingen får mobba dig eller behandla dig elakt eller orättvist. Alla människor är lika mycket värda.

Det har ingen betydelse vilket land du kommer ifrån, vilken religion du har, om du är tjej eller kille, om du har ett funktionshinder eller om du är tjej och blir kär i en tjej eller om du är kille och blir kär i en kille.

Det är förbjudet för lärare eller någon annan som jobbar på skolan att behandla dig orättvist.

Alla som jobbar på skolan måste ingripa om någon elev blir mobbad eller elakt behandlad.

Om någon elev eller personal blir illa behandlad i skolan kommer vi att utreda och skriva ner vad som har hänt och lämna en anmälan till rektor enligt Skollagen kap.6:10.

Rektor beslutar om åtgärder.