Lärvux - Särskild utbildning för vuxna

Lärvux är för personer som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig som är över 20 år och som vill förbättra eller komplettera din utbildning.

Om du inte har de kunskaper som man får på särskolan har du rätt att studera på Lärvux.

Lärvux ska ge dig kunskaper så att du bättre klarar av att arbeta, bo och ha en bra fritid och kunna fortsätta att studera.

Undervisningen ska passa varje elev och vad den behöver.

Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag när du går i skolan kan du söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Rektor

Bodil Grahn

0651-185 45

bodil.grahn@ljusdal.se

Kontakt­information

Lärvux

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 51