Konstvandring i centrala Ljusdal

Här kan du, genom att klicka på på länkarna i menyn, läsa mer om olika konstverk som Ljusdals Kommun har i sin centrala utomhusmiljö.

Här hittar du audioguiden 18 hoppsasteg

Konstprojekt Ljusdal

Ljusdals Kommun genomförde med början 1993 ett unikt konstprojekt med syftet att försköna Ljusdals centrum. Sju konstnärer och en arkitekt valdes ut bland annat av projektledaren Gunnar von Gegerfelt. Dessa fick under en tvåveckors period fördjupa sig i Ljusdals traditioner, historia och framtid. Konstnärerna arbetade sedan fram olika förslag för utomhuskonst i Ljusdal och dessa visades för allmänheten som fick rösta på sina favoritförslag. Sju av dessa förslag har realiserats och det sjunde invigdes i september 1995. Konstprojekt Ljusdal med projektnamnet "Ge uttryck åt Ljusdal" handlade om total konstnärlig frihet, om möjlighet att få se, skapa och föreslå konst utan styrande begränsningar. Det handlade också om samarbete mellan förvaltningar och andra instanser, om stark vilja att förverkliga projektet, om kontakter och gränsöverskridande.

Uppgifterna om konstprojektet samt de olika konstverken är hämtade ur foldern "Konstprojekt Ljusdal" som har tagits fram av Fritid och Kultur, Ljusdals Kommun, i samarbete med Kultur Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Skulpturutställning i det fria

Efter det lyckade konstprojektet "Ge uttryck åt Ljusdal" fanns ett behov hos aktörerna att fortsätta att se på miljön i Ljusdals centrum. Konstnär Sture Collin, en av deltagarna i "Konstprojekt Ljusdal", föreslog ett möte mellan de befintliga skulpturerna i Ljusdal och med andra skulptörers konstverk. Han bjöd in nio välkända konstnärer till att medverka i en skulpturutställning i Ljusdal. Under kulturåret 1998 genomfördes så projektet "Skulpturutställning i det fria" där Lena Andersson, en av deltagarna, fungerade som projektledare. Skulpturutställningen pågick under fyra sommarmånader och tre av de medverkande konstverken har fått en permanent placering i Ljusdals centrum.
Uppgifterna om skulpturutställningen samt konstverken är hämtade ur foldern "Utställning i det fria, Ljusdal, sommaren 1998".

1%-regeln

Riksdagen antog redan 1937 ett principbeslut om att 1% av statens byggkostnader skulle avsättas för konstutsmyckning. Denna inköpsregel har även antagits av många kommuner och landsting. Ljusdals Kommuns fullmäktige beslutade senast 1990 "att 1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala byggnader med karaktär av instutition eller där allmänheten erbjuds kommunal service, skall avsättas för konstnärlig utsmyckning".