Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har långvarig funktionsnedsättning som påverkar gångförmågan väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt till färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av kommunen ersätts kollektivtrafik av kompletteringstrafik. De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lagen om färdtjänst och i Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst och riksfärdjänst gör du enklast i digitalt via våra e-tjänster. Ansökan kan också göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Blanketten kan du skriva på sidan för ansökan eller få via färdtjänsthandläggaren.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänsthandläggaren. Hembesök görs för att få en uppfattning om bostadens tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktionsnedsättningens inverkan på gångförmågan.

Bifall

Bifall ges:

  • om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst sex månader
  • om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan
  • om du på grund av ditt funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafik

Avslag

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen anses vara bestående i mindre än sex månader.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-76 14 00
fardtjanst@ljusdal.se

Skriftlig ansökan skickas till:

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL

Beställa serviceresor

Färdtjänst
0771-64 64 65

Sjukresor
0771-38 39 40

Avbeställning av resa
0771-64 64 65

Sjukreseenheten
0771-65 01 01  

Fasta resor
0270-741 75

Trafikledning
0270-741 76