Utbildning & förskola

Bild på barn i grundskoleålder

Utbildning & förskola

Välkommen till Ljusdals kommuns skolor. Vi erbjuder förskola, grundskola, gymnasium, särskola, vuxenutbildning, och sist men inte minst en populär kulturskola.

Hitta snabbt

Information om våra e-tjänster:

Ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning.
De nya bestämmelserna ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Ändringarna innebär i korthet att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Mer information finns på Skolverkets sida.