Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • Familjeteamet erbjuder råd- och stödsamtal till er som har barn i åldrarna 0 - 20 år. Samtalen kan handla om rollen som vårdnadshavare, gränssättning, barns känslomässiga utveckling, familjens relationer och överenskommelser eller annan vägledning.
  07 apr 2020
 • Syftet med den fördjupad översiktsplan för Öjeberget är att peka ut lämplig markanvändning, där avvägande har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av de värden som är viktiga för Järvsö och Öjeberget.
  06 apr 2020
 • Ljusdal och Sverige befinner sig i ett allvarligt läge och risken att smittas av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är mycket stor. Pandemins verkningar utgör ett hot mot hela samhället.
  06 apr 2020
 • Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  06 apr 2020
 • Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  03 apr 2020
Logotype för Facebook

Information om covid-19

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll