Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

 • Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ....
  19 nov 2019
 • Ungdomsgruppen på Socialtjänsten i Ljusdal har identifierat ett behov av fler vuxna ute bland våra ungdomar på kvällar och helger, då en ökad vuxennärvaro ofta leder till att unga får en tryggare tillvaro.
  15 nov 2019
 • Då Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg ser nu övriga medlemskommuner över hur man ska fortsätta samarbeta i upphandlingsfrågor. Efter flera utredningar föreslås att Inköp Gävleborg fasas ut och att kommunerna i stället i ett avtalat nätverkssamarbete samverkar kring gemensamma...
  12 nov 2019
 • På grund av ett större arbete med vårt bibliotekssystem kommer kommunens alla bibliotek hålla stängt tisdag 19 november samt onsdag 20 november.
  11 nov 2019
 • Den nya lärplattformen SchoolSoft har nu lanserats och är i drift. Plattformen är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet.
  11 nov 2019
Logotype för Facebook

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll