Meny
Sök

Välkommen till Ljusdals Kommun

Hitta snabbt

 • Under vecka 38 – 40 söker kommunens stödgrupp upp dig som varit evakuerad i samband med sommarens skogsbränder. Stödgruppen kan lotsa dig vidare om du behöver hjälp och stöd.
  20 sep 2018
 • Trafikverket kommer p.g.a. banarbeten att stänga av järnvägsövergången vid golfbanan i Ljusdal den 22 september kl. 06.00 - 09.00 och järnvägsövergången vid Industrivägen i Järvsö från kl. 07.00 den 1 oktober till kl. 18.00 den 3 oktober.
  18 sep 2018
 • Cykeldagen som var inplanerad den 21 september på Postplan har ställts in p.g.a. för få anmälda skolklasser samt risk för regn.
  18 sep 2018
 • Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom frivilligorganisationer, under skogsbränderna i Ljusdals kommun har rätt till ersättning för den arbetade tiden.
  17 sep 2018
 • Från och med 17 september kommer Samordningskansliets bemanning i Ljusdal förändras.
  13 sep 2018
 • Kring Kyrksjön finns pilträd som skapar lummiga miljöer och karaktär åt stranden. Många av träden har fått svampangrepp och under hösten kommer därför ett antal större pilträd att tas ner längs Kyrksjöns norra strand.
  10 sep 2018

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll

Kommunens inflyttarservice

Information till markägare och andra som är berörda av branden.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320