Kommun & politik

Flygbild över Ljusdal och Ljusnan

Kommun & politik

Här hittar du det mesta om hur kommunen är organiserad, både på politisk nivå och på förvaltningsnivå. Du kan också läsa om kommunens ekonomi, hur du kan påverka din kommun och hur Ljusdals kommun jobbar med Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling.

Hitta snabbt

Kommunkansliet

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

0651-180 00 (växel)
0651-183 77 (fax)
kommun@ljusdal.se