Färdtjänst

Från den 1 juni 2019 gäller några nya regler som är viktiga att känna till för dig som reser med färdtjänst.

Du får resa i hela Gävleborgs län på ditt färdtjänsttillstånd - inte som förut bara i din hemkommun. Du bokar på telefon 0771-64 64 65 och betalar för den sträcka du åker enligt gällande prislista.

Möjligheten att köpa till extra hjälp för att bära in matkassar eller liknande försvinner.

Bärhjälp för egen del, det vill säga om man bor i hus utan hiss och behöver bäras i trappor, kommer i fortsättningen bara att ske på hemadressen i yttertrappa eller trapphus och under en begränsad tidsperiod om sex månader.

Medresenär får du ta med om du anmäler det vid bokningen och om den inte kräver någon insats av chauffören.

Färdtjänst är till för dig som har ett långvarig fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt till färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av kommunen ersätts kollektivtrafik av kompletteringstrafik. De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lag om färdtjänst (1997:736), samt i Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter (år 2004) beslutade av kommun­full­mäktige.

Ansökan

Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har ett långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om färdtjänst. Ansökan ska göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Ansökningsblankett hittar du här på sidan och hos färdtjänsthandläggaren.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänsthandläggaren. Hembesök görs för att få en uppfattning om bostadens tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktionsnedsättningens inverkan på gångförmågan.

Bifall

Bifall ges:

  • om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst 6 månader
  • om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan
  • om du på grund av ditt funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafik

Avslag

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen anses vara bestående i mindre än 6 månader.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-182 68
fardtjanst@ljusdal.se

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-09.30

Skicka ansökan till

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL

Beställa serviceresor

Färdtjänst
0771-64 64 65

Sjukresor
0771-38 39 40

Avbeställning av resa
0771-64 64 65

Sjukreseenheten
0771-65 01 01  

Fasta resor
0270-741 75

Trafikledning
0270-741 76