Riksfärdtjänst

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2021-2022

Riksfärdtjänst (utanför länet) under jul- och nyårshelgen
Ansökan ska vara hos färdtjänsthandläggaren senast 12 november.
Den som är beviljad riksfärdtjänstresa ska boka detta senast fredag 10 december hos Serviceresor.
Kunden får återkomma närmaste vardag före resan för besked om hämtningstid.

Färdtjänst på julafton, juldagen och annandagen
Resa med specialfordon ska förbeställas senast fredag 10 december.
Kunden får återkomma 21 eller 22 december för besked om hämtningstid.
Efter 10 december får kunderna boka i mån av plats.

Resa med personbil kan förbeställas tidigast fredag 10 december.
Specialfordonen och bilarna kan bli fullbokade då vissa färdtjänstkunder reser ensamma.

Färdtjänst i nyårshelgen
Färdtjänsresor i nyårshelgen förbokas tidigast 17 december.

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0651-76 14 00 eller 0651-18000 (vxl)
Telefontid: Måndag–torsdag 08.00-11.00

Serviceresor
Telefon: 0771- 64 64 65
Öppettider: Måndag–fredag 06.00-22.00
Lördag och helgdagsafton 07.00-22.00
Söndag och helgdag 08.00-22.00

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av ditt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst är en ersättning för resekostnader för personer med stort och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Resan kan ske på olika sätt t.ex.:

  • resa med tåg/buss och ledsagare och/eller anslutningsresa med taxi till närmaste tågstation/busstation,
  • resa med flyg (för långa resor) och anslutningsresa till flygplatsen
  • resa med personbil eller specialfordon vid speciella behov

Egenavgiften vid riksfärdtjänstresa är fastställd av riksdagen och baseras på kilometeravstånd.

Ansökan

Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har ett stort och långvarigt funktionshinder som gör att de måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, har rätt att ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan sker skriftligt av dig eller en företrädare för dig, på särskild blankett för riksfärdtjänst. Ansökan gäller enstaka resor. Ansökningsblankett finns hos färdtjänsthand­läggaren och på kommunens hemsida. Ansökan ska vara inlämnad senast en vecka innan resdag om det gäller resor inom länet, och senast två veckor innan resdag för resor utanför länet.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter och gör sedan en prövning mot lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Ibland kan uppgifter behöva kompletteras med läkarutlåtande och hembesök. Utredningen ska visa om du är berättigad till riksfärdtjänst, d.v.s. ersättning för fördyrade omkostnader på grund av ditt funktionshinder. Utredningen ska också visa på vilket sätt du har möjlighet att resa till just den ort du ansöker om. Handläggaren beslutar sedan om färdsätt.

Bifall

Bifall ges:

  • om du bedöms ha ett stort och varaktigt funktionshinder som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt
  • om ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
  • om resan görs i Sverige från en kommun till en annan

Avslag

Avslag ges om funktionshinder saknas, om resan kan ske till normala resekostnader eller med anpassade allmänna kommunikationer, trots stort och varaktigt funktionshinder.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Här hittar du priser för riksfärdtjänst (SFS 1993:1148)

Vägavstånd

Egenavgift

0 - 100 km

105 kr

101 - 125 km

130 kr

126 - 150 km

165 kr

151 - 175 km

195 kr

176 - 200 km

220 kr

201 - 225 km

255 kr

226 - 250 km

275 kr

251 - 275 km

300 kr

276 - 300 km

320 kr

301 - 350 km

370 kr

351 - 400 km

420 kr

401 - 450 km

455 kr

451 - 500 km

480 kr

501 - 600 km

535 kr

601 - 750 km

600 kr

751 - 1000 km

655 kr

1001 - 1 250 km

680 kr

1 251 - 1 500 km

700 kr

1 501 km och längre

755 kr

 

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort betalar 70 procent av priset.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-76 14 00
fardtjanst@ljusdal.se

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-11.00

Skicka ansökan till

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL