Arbetsmarknads­enheten

Bild på kvinna som arbetar

Arbetsmarknadsenheten (AME) introducerar personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. AME erbjuder dessa personer kompetenshöjning genom praktik och tidsbegränsade anställningar. Praktiken och de tidsbegränsade anställningarna omfattar allt från halvtid till heltid och varar en till sex månader, med möjlighet till förlängning.

Deltagarens behov och förutsättningar står i centrum, därför utformar vi en individuell handlingsplan under anställningsperioden. Syftet är att stärka deltagarens möjlighet att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden eller att motivera honom/henne till studier. Under hela anställningsperioden har vi regelbundna uppföljningsmöten. Våra arbetsledare och arbetsmarknadshandläggare finns där som stöd under anställningen.

AME har olika avtal och överenskommelser med kommunens förvaltningar och bolag om olika tjänster som ska utföras.

AME:s verksamheter erbjuder många olika inriktningar:

 • Kök med servering och konferens
 • Secondhand-butik med kläder och husgeråd
 • Försäljning inom verksamheten Omigen
 • Bilpool med tillhörande verkstad
 • Butik-UNIK, secondhand för möbler, husgeråd, mm.
 • Paketeringsuppdrag åt RFSU
 • Tvättstuga
 • Sömnad
 • Träverkstad
 • Grönyteskötsel
 • Skogsvård
 • Fastighetsservice
 • Rivningsarbete
 • Klottersanering
 • Flyttstädning

AME i samverkan med Arbetsförmedlingen och övriga kommunen kan i mån av plats även erbjuda praktik och tidsbegränsade anställningar i samtliga förvaltningar.

AME har till uppgift att verkställa de avtal som upprättas mellan Arbetsförmedlingen och Ljusdals kommun utifrån de riktlinjer som riksdag och regering utfärdat för hela landet. AME har även till uppgift att utveckla samarbete med berörda myndigheter när det gäller arbetslivsinriktade åtgärder.

Kontakt

Enhetschef
Peter Knapp
070-191 30 57
peter.knapp@ljusdal.se

Administrativ handläggare
Christina Larson
0651-181 48
christina.larson@ljusdal.se

Administrativ handläggare/Bilpool
Anna Gustafsson
073-078 81 04
anna.gustafsson@ljusdal.se

Arbets­marknads­handläggare
Carina Silfver
073-073 56 41
carina.silfver@ljusdal.se

Arbets­marknads­handläggare
Bertil Keijzer
073-274 73 72
bertil.keijzer@ljusdal.se

Besöksadress

Hotellgatan 22B
Ljusdal