Verksamheter - AME

Arbetsmarknadsenheten (AME) har många olika verksamheter inom sin organisation. Nedan följer en kort beskrivning av varje.

Bilpool och klottersanering
Rekonditionering av kommunägda bilar, även service, tvätt, vissa reparationer och besiktning. Även klottersanering och sanering av skräp som dumpats
(illegala soptippar) sköts av Bilpoolens personal, liksom vissa vaktmästarsysslor.

Grönyteskötsel
Grönyteskötsel, blåsning, krattning och upptagning av löv med mera.
Röjning med röjsåg.

Källbacka servering och kök
Kök och servering. Catering av lunchlådor, tårtor, kaffebröd och smörgåstårtor.
Matlagning och bakning från grunden.

Omigen - återvinningsverkstaden
Försäljning av begagnade möbler, fönster, dörrar, med mera. Flyttuppdrag
och rivningsarbeten.

RIO-kompaniet och systugan
Secondhandbutik med försäljning av kläder, prydnadssaker och böcker med mera. Paketeringsuppdrag åt RFSU. Sömnad, reparationer, stickning och
viss försäljning.

Skogsvård, vedhantering, timring och snickeri
Vedkapning, klyvning, paketering och försäljning av ved, röjning,
säkerhetsutbildning, timring och snickeriarbete.

AME butiken
Transporter och restaurering av möbler, enklare reparationer, butik med försäljning av möbler och husgeråd.

Kontakt

Beställa arbetsuppdrag
Jerry Hansson
0651-76 13 78
jerry.hansson@ljusdal.se

Grönytor, snöskottning: 0651-76 14 55, amepoolen@ljusdal.se

Röjning, skogsarbeten: 0651-180 02, ameskogen@ljusdal.se

Snickeri: 0651-76 14 54, amesnickeri@ljusdal.se

Flytt: 0651-76 14 54, ameflytt@ljusdal.se

Bilpoolen
Carlos Marryatt
0651-180 92
carlos.marryatt@ljusdal.se

Verkstad
0651-188 81

Källbackaserveringen
Annika Larsson
0651-184 94
0651-184 88 (kök)
annika.larsson@ljusdal.se

Omigen
0651-180 88

RIO-kompaniet
Anita Söderlund
0651-181 65
anita.soderlund@ljusdal.se

AME butiken
Tove Sjöberg
0651-180 91
tove.sjoberg@ljusdal.se

Relaterade sidor