Flykting, integration

Integrationsverksamheten i Ljusdals kommun består av flera enheter:

  • Flyktingenheten, som är den ordinarie flyktingmottagningen
  • Stödboende 18-21 år
  • Service till övriga invandrare
  • Team Q
  • Bovärd
  • Extrastöd i Ljusdal

Service till övriga invandrare byggs upp steg för steg. Vi samverkar med olika trossamfund och idrottsföreningar i syfte att skapa nya plattformar för invandrares integrering. Vi kan också ge rådgivning och viss service för invandrare, med mottagning vissa tider i veckan på vårt kontor.

Kontakt

Enhetschef Integration
Sara Eriksson
070-242 80 82
sara.eriksson@ljusdal.se

Flyktingsamordnare
Carina Fredlund Nilsson
070-560 72 46
carina.fredlund.nilsson@ljusdal.se