Flykting, integration

Integrationsverksamheten i Ljusdals kommun består av flera enheter:

  • Flyktingenheten, som är den ordinarie flyktingmottagningen
  • 18-plus-enheten för utslussning och integrering av tidigare
    ensamkommande barn
  • Service till övriga invandrare
  • Team Q
  • Bovärd Gärdeåsen

Service till övriga invandrare byggs upp steg för steg. Vi samverkar med kyrkor, trosamfund och idrottsföreningar i syfte att skapa nya plattformar för invandrares integrering. Vi kan också ge rådgivning och viss service för invandrare, med mottagning vissa tider i veckan på vårt kontor.

Verksamhets­chef integration

Kenneth Forssell
0651-180 00 (växel)
kenneth.forssell@ljusdal.se