Flykting, integration

Integrationsenheten i Ljusdals kommun består av integrationssamordnare och integrationshandläggare.

Det huvudsakliga uppdraget består av att ta emot och bosätta de flyktingar som anvisas till Ljusdals kommun. Ljusdals kommun har via Länsstyrelsen i Gävleborg en överenskommelse med staten angående flyktingmottagande.

Integrationsenheten är en väl etablerad verksamhet i Ljusdals kommun som har ett gott rykte och får uppskattning både nationellt och internationellt. I samverkan med övriga kommunala instanser och med andra aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företag och frivilligorganisationer, har vi byggt upp ett väl fungerande nätverk för nyanlända flyktingar med behov av stöd.

Kontakt

Enhetschef Integration
Sara Eriksson
070-242 80 82
sara.eriksson@ljusdal.se

Flyktingsamordnare
Carina Fredlund Nilsson
070-560 72 46
carina.fredlund.nilsson@ljusdal.se