Meny
Sök

Flykting, integration

Integrationsverksamheten i Ljusdals kommun består av flera enheter:

  • Flyktingenheten, som är den ordinarie flyktingmottagningen
  • Mottagning av ensamkommande barn
  • 18-plus-enheten för utslussning och integrering av tidigare
    ensamkommande barn
  • Service till övriga invandrare
  • Bovärd Gärdeåsen

Service till övriga invandrare byggs upp steg för steg. Vi samverkar med kyrkor, trosamfund och idrottsföreningar i syfte att skapa nya plattformar för invandrares integrering. Vi kan också ge rådgivning och viss service för invandrare, med mottagning vissa tider i veckan på vårt kontor.

De asylboenden som finns i kommunen drivs inte av Ljusdals kommun. Asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden. Personer som bor i ett asylboende har rätt till förskola och skola för barn/unga upp till 16 år.

Verksamhets­chef integration

Kenneth Forssell
0651-180 00 (växel)
kenneth.forssell@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320