ESL - Ett självständigt liv

ESL-metodiken (Ett Självständigt Liv) är ett komplement till medicinering och träning.

Målet

Målet med ESL är att individen ska kunna leva ett mer självständigt liv, minska antalet återfall, bli mer kunnig om sin funktionsnedsättning och fungera bättre socialt.

Livsområden

ESL-pedagogiken handlar om att höja de mest grundläggande färdigheterna inom olika så kallade "livsområden". Som exempelvis att sköta den personliga hygienen, att sköta sin medicinering, att knyta sociala kontakter och att uppmärksamma tidiga varningstecken om man mår sämre.

Arbete i grupp eller enskilt

Arbetet, som kan ske antingen i grupp eller enskilt, börjar med att man identifierar vilket eller vilka livsområden personen har störst behov av att utveckla. Sedan lärs färdigheterna inom livsområdet ut, vilket ofta sker med stöd av en steg för steg-manual. I metodiken kan samtal, film, rollspel, problemlösning och utbyte av erfarenheter tillsammans med människor med liknande funktionsnedsättning ingå. Individen får även hemuppgifter som att utföra praktiska moment i vardagen.

Goda resultat

ESL-metodiken har gett goda resultat bland dem vi stödjer. Många klarar av vardagliga moment bättre och har fått en större förståelse för sina egna reaktioner såsom ångest och rädsla. Oavsett om det gäller små eller stora framsteg, med stöd av ESL eller annat arbete, är det roligt när det dagliga arbetet ger resultat och individen börjar leva ett självständigare liv.