Kontakta oss - Kommunkansliet

Administrativ chef

Karin Höglund

0651-181 12

karin.hoglund@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Samhällsservicenämnden

Ulrica Swärd Bütikofer

0651-183 03

ulrica.sward.butikofer@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Omsorgsnämnden

Natalie Lundberg Upmark

0651-181 02

natalie.lundberg.upmark@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Arbetsmarknads- och socialnämnden

Åsa Älander

0651-182 71

asa.alander@ljusdal.se

Nämnd­sekreterare - Utbildningsnämnden

Tina Månsson

0651-181 62

tina.mansson@ljusdal.se

Registrator/Document controller

Lisa Åberg

0651-181 09

lisa.aberg@ljusdal.se

Registrator/Document controller

Kicki Bergström

0651-181 11

kristina.bergstrom@ljusdal.se

Tf. kommunarkivarie

Kristina Olinder

0651-180 16
073-028 50 16

kristina.olinder@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Kommunstyrelseförvaltning

Bitr. kommunchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se

Relaterade sidor