Kontakta oss - Äldreomsorg

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Ingrid Sundström

0651-182 72

ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Tf. verksamhetschef

Tanja Westerblom

0651-76 15 40

tanja.westerblom@ljusdal.se

Anhörigkonsulent

Maria Sellberg

0651-183 64

anhorigstod@ljusdal.se