Kontakt - Samhälle & gator

Räddningstjänsten

Symbol för startsida

Telefon
0651-180 23

Verksamhetschef
Peter Nystedt
0651-180 21
070-608 21 22
peter.nystedt@ljusdal.se

Brandinspektör
Olle Björk
0651-180 25
070-696 80 25
raddningstjansten@ljusdal.se

E-post
raddningstjansten@ljusdal.se

Adress
Molinsgatan 2
827 33 Ljusdal

Förvaltnings­chef

Samhällsservice­förvaltning

Samhälls­erviceschef

Lasse Norin

0651-180 00

lasse.norin@ljusdal.se