G Suite - Ljusdals kommun

Våren 2017 fick eleverna på Stenhamreskolan år 7 till 9, samt Slottegymnasiet, disponera en för skolbruk specialanpassad dator av typen Chromebook. Även elever som studerar på Introduktionsprogrammets individuella alternativ, efter grundskolan, har tillgång till en Chromebook. Detta är ett led i en strävan mot att förbättra och utveckla utveckla lärmiljön i Ljusdals kommuns skolor, och därmed ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå framgång och uppnå sina mål och drömmar i livet. Fas 2 av projektet gick igång under hösten, och då fick även Färilas samt Järvsös högstadier tillgång till Chromebooks. Projektet har dessutom utökats så att även alla 5:or och 6:or i kommunen får Chromebooks.

Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun vill ge alla våra barn och ungdomar förutsättningar för att ta steget från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva och kreativa producenter med framtidstro och med kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden, genom att erbjuda dem kompetent vägledning i en modern, stimulerande lärmiljö.

Liksom under tidigare år kommer mycket av datoranvändningen handla om alla de möjligheter som G Suite erbjuder. Förutom ordbehandling, kalkyl och presentation m.m. är Classroom en viktig del i elevernas arbete. Där presenterar lärarna uppgifter, läxor m.m. och eleverna gör sina inlämningar där.

Sedan 2016 kan eleverna logga in på Inläsningstjänst för att få läromedel upplästa. Där erbjuds också studiehandledning på flera olika språk.