Google Workspace och digitalt lärande - Ljusdals Kommun

Sedan våren 2017 har eleverna i Ljusdals kommun åk 4-9, samt Slottegymnasiet haft tillgång till en egen, för skolbruk specialanpassad dator av typen Chromebook. För elever i åk 1-3 gäller en dator på tre elever även dessa datorer är Chromebooks. Detta är ett led i en strävan mot att förbättra och utveckla utveckla lärmiljön i Ljusdals kommuns skolor och i enlighet med Grundskolans Läroplan ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå framgång och uppnå sina mål och drömmar i livet.

Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun vill ge alla våra barn och ungdomar förutsättningar för att ta steget från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva och kreativa producenter med framtidstro och med kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden, genom att erbjuda dem kompetent vägledning i en modern, stimulerande lärmiljö.

Liksom under tidigare år kommer mycket av datoranvändningen handla om alla de möjligheter som Google Workspace erbjuder. Förutom ordbehandling, kalkyl och presentation m.m. är Classroom en viktig del i elevernas arbete. Där presenterar lärarna uppgifter, läxor m.m. och eleverna gör sina inlämningar där.

Sedan 2016 kan eleverna logga in på Inläsningstjänst för att få läromedel upplästa. Där erbjuds också studiehandledning på flera olika språk.