Kommunens e-tjänst - IST Skola

Från januari 2019 har utbildningsförvaltningen en ny e-tjänst för barn- och elevuppgifter.

e-tjänsten används för att t ex ansöka om plats i förskola eller på fritidshem, sjukanmäla, ändra schema och inkomstuppgifter eller säga upp din plats.

Motsvarande tjänst som används för vuxenstuderande elever är fortfarande Alvis.

 

Via kommunens e-tjänst kan du utföra dessa tjänster

Förskola / Fritidshem

 • Ansöka
 • Säga upp
 • Administrera uppgifter såsom schema, kontaktuppgifter, inkomst

Grundskola

 • Söka till förskoleklass
 • Sjukanmäla eleven

Gymnasieskola

 • Anmäla frånvaro
 • Via www.slottegymnasiet.se där kan ni se t.ex. ditt/dina ungdomars studieplan, betyg och frånvaro

Det är viktigt att det är aktuella kontaktuppgifter som är registrerade i systemet så att skolan kan nå er med utskick och kontakta er vid behov.

Vilka kan inte använda e-tjänsten?

 • När barnet har skyddade personuppgifter
 • När du inte är barnets vårdnadshavare (till exempel familjehem, HVB etc)

Kontakta oss så får du en ansökningsblankett hemskickad.

Du kan beställa tillfällig inloggning till e-tjänsten

 • När du och/eller barnet är folkbokförda i en annan kommun än Ljusdal
 • Om barnet saknar svenskt personnummer
 • När du saknar e-legitimation

Ansök om inloggningsuppgifter till kommunens e-tjänst

Om BankID och e-legitimation
Om du inte redan har något BankID så går det snabbt att skaffa. Det smidigaste och enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt BankID via din internetbank.

Hur det mer exakt fungerar hittar du på:

Logo IST

Logga in som

Elev

Logo IST

Logga in som

Vårdnads­havare Skola

Logo IST

Logga in som

Vårdnads­havare Förskola / Fritidshem