Kommunens e-tjänst - IST Skola

(Vårdnads­havare förskola / fritidshem)

Förskola/fritidshem
För ärenden som rör ansökan och uppsägning av plats samt ändring av inkomstuppgifter fortsätter du använda IST Administration. Hantering av schema, kontaktuppgifter och frånvaroanmälan samt information från förskola/fritids sker via SchoolSoft.

Grundskola
Frånvaroanmälan och kontaktuppgifter registreras i SchoolSoft. Där kan du som vårdnadshavare se ditt barns schema och även få information från skolan.

Gymnasieskola
Frånvaroanmälan och kontaktuppgifter registreras i SchoolSoft och därifrån skickas även information från skolan.

Vuxenutbildning
Motsvarande tjänst som används för vuxenstuderande elever är fortfarande Alvis.

Det är viktigt att det är aktuella kontaktuppgifterna som är registrerade. Därför ska du som är vårdnadshavare logga in i SchoolSoft och kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Vilka kan inte använda e-tjänsten?

  • Du som har barn med skyddade personuppgifter
  • Du som inte är barnets vårdnadshavare (till exempel familjehem, HVB etc.)

Kontakta oss så får du en ansökningsblankett hemskickad.

Du kan beställa tillfällig inloggning till e-tjänsten

  • När du och/eller barnet är folkbokförda i en annan kommun än Ljusdal
  • Om barnet saknar svenskt personnummer
  • När du saknar e-legitimation

Ansök om inloggningsuppgifter till kommunens e-tjänst

Om BankID och e-legitimation
Om du inte redan har något BankID så går det snabbt att skaffa. Det smidigaste och enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt BankID via din internetbank.

Hur det mer exakt fungerar hittar du på: