Viktiga telefonnummer och webbplatser

Viktiga telefonnummer

Alarmering/nödsituation
112

Ambulans, brandkår, polis och sjöräddning
Polisen, ej akut
114 14

Sveriges nationella nummer för information vid
allvarliga olyckor och kriser
113 13

Räddningstjänst
Kontorstid
0651-180 00 (växel)
0651-180 23 (reception)

Kommunen
Kommunens växel, kontorstid
0651-180 00

Felanmälan kommunens fastigheter, kontorstid
0651-183 40

Felanmälan kommunens fastigheter, övrig tid
073-333 48 45
(obs! gäller ej vattenverk, avloppsreningsverk eller fritidsanläggningar)

Felanmälan gata/park
0651-100 44

Ljusdal Energi AB

Dagtid
Kundservice
0651 - 760 750
Måndagar 08.00-18.00
Tisdag - Fredag 08.00-16.00

Felanmälan Bredband & TV
0651 - 760 730
Alla dagar 08.00-22.00

Övrig tid
El och fjärrvärme
(Larmcentralen Gävle) 026 - 18 22 39

Vatten
(Journummer) 0651 - 760 749

Felanmälan Bredband & TV
0651 - 760 730
Alla dagar 08.00-22.00

Ljusdalshem AB
Akuta fel på kontorstid
0651-686 60

Akuta fel på helg och kväll
070-522 09 54

Sjukvård
Närsjukhuset i Ljusdal
170 00

Sjukvårdsrådgivning
1177

Läkemedelsupplysning
0771-450 450

Giftinformation
08-33 12 31

Viktiga webbplatser

Ljusdals kommuns officiella facebooksida

Civilförsvarsförbundet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Sjukvårdsrådgivning på internet

SOS Alarm

Svenska Livräddningssällskapet

Sjöfartsverket

Allt om säkerhet

Svenska Brandskyddsföreningen

Trafikverket

Nationell portal för krisinformation

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Telefonjourer

Kvinnojouren Viljan, Ljusdal
0651-130 69

Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris
020-22 00 60

BRIS, Barnens Rätt i Samhället
116 111

Socialjouren
026-10 02 25