Utskrifter

På Ljusdals bibliotek sker alla utskrifter via systemet Princh. Du kan skriva ut från bibliotekets publika datorer, från din egen bärbara dator, surfplatta eller smartphone samt från en dator på en annan plats, till exempel din hemdator.

Du beställer din utskrift genom Princh, och betalar antingen med kort direkt på nätet eller över disk med kort eller kontanter. När du har betalat kan du själv hämta din utskrift i skrivaren. Kontrollera alltid din utskrift genom att klicka på ”Förhandsvisning” i Princh.

En beställd utskrift ligger kvar i Princh i 8 timmar, sedan försvinner den automatiskt. Du har alltså 8 timmar på dig att komma till oss och betala och få din utskrift släppt. Skriver du ut från annan plats än biblioteket rekommenderar vi att du betalar över disk, så att din utskrift inte kommer ut förrän du kan hämta den.
Vi ansvarar inte för utskrivna dokument. Betalar du med kort på nätet kommer din utskrift ut direkt, utan att du behöver kontakta personalen i disken.

Princh kan hantera dokument upp till 30 MB. Om du vill skriva ut filer som är större än 30 MB så kan du dela upp dokumentet och skriva ut hälften först och den andra hälften sedan. Om filen är större än 30 MB kommer det upp ett felmeddelande i Princh.

För utskrifter på någon av våra filialer, kontakta det aktuella biblioteket.

Instruktion för utskrifter via Princh.