Fiske i Ljusdals kommun

Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Vi har åtta fiskevårdsområden som arbetar ambitiöst med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. Möjligheterna för rörelsehindrade att fiska är också goda genom de speciella handikappbryggor som finns vid vissa av våra vattendrag.

Här börjar Nordens sydligaste vildmark med Hamra Nationalpark. Även kommunens övriga 28 naturreservat inbjuder till intressanta och rofyllda dagar. I sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk. Här finns även möjligheter att se bäver och utter. Älvarna Ljusnan och Woxnan inbjuder till ett utmärkt strömfiske efter öring och harr, med storgädda i de lugna selen. Ett väl utbyggt vägnät gör att du lätt förflyttar dig från en spännande upplevelse till en annan.

Information om kommunens fiskevatten

I vår fiskebroschyr hittar du information om fiskevatten, fiskarter samt kartor och övrig information som rör våra fiskevårdsområden.

Allmänna fiskebestämmelser

 • För varje fiskevårdsområde finns det lokala bestämmelser.
 • Medlemskort och kräftfiskekort säljes endast till personer mantalskrivna och bosatta inom respektive område, samt de som är ägare av fiskerätt inom området.
 • Barn under 15 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman och på dennes kort och kvot.
 • Fiskeredskap som lämnats utan tillsyn ska vara märkta på sådant sätt att det av märkningen otvetydigt framgår vem som är brukare av redskapet.
 • Fiskekortet berättigar till angelfiske med 12 don.
 • Fiske från flytring, samt bete typ POWER BAIT degkulor ej tillåtet. Undantag kan förekomma, se information om respektive område.
 • Fiskevårdsområdena fritar sig allt ansvar för den fiskandes skadegörelse på annans egendom.
 • Ryckfiske är ej tillåtet.
 • Endast ett spö/fiskare får användas.
 • Rätten att trafikera vägar inom områdena medföljer ej fiskekortet.
 • Utterfiske se under respektive område.
 • Spöfiske med levande agn ej tillåtet.
 • Fiskeförbud 50 meter nedan fångstfälla, 25 meter ovan fångstfälla, vandringshinder, samt inom en radie av 50 meter vid kasseodling.
 • Nätfiske enligt respektive fiskevårdsområde.
 • Begränsningar eller förbud i ett vatten kan förekomma, detta skyltas då.


Välkommen till våra fiskevatten och god fiskelycka.

Hemsidor för respektive fiskevårds­område

Fiskevårdsområden som inte finns med i listan saknar hemsida.

Köp fiskekort via webben

Dessa fiskevårdsområden är antingen anslutna via fiskekort.se eller ifiske.se