Vuxenutbildning - Utvecklingscentrum

Bild på en person - Vuxenutbildning

Hos oss på Utvecklingscentrum kan du läsa kurser, från grundskole- till gymnasienivå. Vi är en mötesplats och studiemiljö för vuxnas lärande som är öppen för alla. Vi har flera kursstarter under året.

Aktuellt

 • Lokala handledare för Hermods

  På Utvecklingscentrum finns två handledare för Hermods elever, Kickie Ahlholm och Jesse Ljung och de ger stöd i dina studier på plats.
  19 nov 2019
 • Specialpedagog

  Utvecklingscentrum har en specialpedagog som heter Eva Frosth
  19 nov 2019
 • Vissa kurser i svenska endast via distans

  Gymnasiekurserna Svenska 1, 2, 3 och Svenska som andraspråk 2, 3 ges enbart som distanskurser via Hermods, under kommande period.
  19 jun 2019
 • Kvällsundervisning på Komvux

  För att ge elever en möjlighet till extra support i sina studier håller Utvecklingscentrum kvällsöppet varje onsdag.
  07 nov 2018