Nedskräpning

Nästan överallt där människor rör sig lämnas spår i form av skräp. Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära konsekvenser för människor, djur och miljön. Är det redan skräpigt på en plats ökar risken att nedskräpningen ökar än mer.

Nedskräpning är ett brott

Att medvetet eller av slarv skräpa ner utomhus är ett brott som man kan dömas till fängelse för i upp till ett år. Till Bygg och Miljö kan du vända dig  om du träffar på större mängder avfall och skräp på fel plats. Särskilt allvarligt är det om skräpet utgörs av så kallat farligt avfall.

Läs mer om nedskräpning

Kontakt

0651-180 00
miljo@ljusdal.se