Råd för julbelysning

Välj LED-lampor för julbelysningen. LED-lampor i en adventsljusstake drar lika lite el som en klocktimer.

En timer som tänder och släcker julbelysningen är ofta en praktisk lösning. Mitt i natten och mitt på dagen är det ju onödigt att julbelysningen lyser och en timer kan enkelt spara el. Men även timern drar el.

En vanlig adventsljusstake med 7 ljus drar ca 1,4 W och en vanlig timer drar 0,5 - 1 W. Eftersom timern drar el både när ljusstaken är tänd och när den är släckt, så blir den totala energianvändningen ungefär den samma när man har ljusstaken tänd hela tiden eller kopplar på en timer som tänder och släcker ljusstaken åt en. Det är till och med så att en ljusstake med LED-lampor kan dra lite mer el med timer inkopplad än utan timer.

I diagrammet nedan jämförs en vanlig adventsljusstake med glödlampor eller LED-lampor och med eller utan timer. En ljusstake med glödlampor och timer inkopplad drar lika mycket el som 8 ljusstakar med LED-lampor inkopplade dygnet runt. Den största elbesparingen görs genom att använda LED-lampor utan timer, vilket samtidigt innebär en resursbesparing eftersom en timer då inte behöver inhandlas.

Om du redan har en timer och tycker det är fint när julbelysningen tänds automatiskt på eftermiddagen så är det inget fel. Men det är onödigt att köpa en ny timer för en LED-ljusstake.

Om du däremot har mycket belysning, exempelvis ett flertal ljusslingor i trädgården, så finns det absolut en vinst med att använda en timer.

Tänk på att ljusstaken ska ha antingen LED-lampor eller glödlampor, blanda inte olika typer av lampor. Kom också ihåg att ta bort timern från eluttaget efter säsongens slut, eftersom timern drar el.

Elförbrukning kWh (kilowattimmar), ljusstake som används mellan första advent och tjugondedag Knut, cirka 50 dygn, tänd 12 (med timer) eller 24 timmar (utan timer)

Diagram över elförbrukning

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

Annika Karlsson

0651-761558

annika.karlsson@ljusdal.se