Hygieniska verksamheter

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, akupunktur, hårvård med mera. Bygg och Miljö ansvarar för kontrollen av dessa verksamheter oavsett om de är anmälningspliktiga eller ej.

Anmälningsplikt

Om du funderar på att starta en ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till Bygg och Miljö

Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta Bygg och Miljö.

Årlig avgift för anmälningspliktiga verksamheter

Enligt Ljusdals kommuns taxa (KF § 172, 2021-12-13) tas en årlig avgift ut för tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan innebär att de verksamheter som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet som är anmälningspliktig betalar en årsavgift.

Information om krav på hygieniska verksamheter

Oavsett om du har en anmälningspliktig eller en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Mer information om vilka krav verksamheten omfattas av finns på Socialstyrelsens hemsida.

Kontakt

0651-180 00
miljo@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter