Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen består av nio verksamhetsområden

  • Ekonomi
  • Information
  • Inköp och upphandling
  • Internservice
  • Kommunkansli
  • HR (Human Resources)
  • Projektstöd
  • Säkerhetsfrågor
  • Utredning
  • Utvecklingsfrågor

Kommun­chef

Nicklas Bremefors

0651-180 00

nicklas.bremefors@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Kommunstyrelseförvaltning

Bitr. kommunchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se