Politiker i kommunen

I Ljusdals kommun finns cirka 140 förtroendevalda med olika uppdrag. Här hittar du uppgifter om kommunens politiker, nämnder och styrelser.

Politiker

Frågor kring förtroende­mannaregister, kontakta registrator:

kommun@ljusdal.se
0651-181 09

Relaterade sidor

En utgåva från Norrlandsförbundet som rör Norrlands utveckling