Sammanträdeskalender 2018

(Ladda ned sammanträdeskalendern) Obs! kalendern är uppdaterad 2018-02-21

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum. (Januari - Juni)

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

kl.

Kommunfullmäktige

29-

-

(mötet flyttat)

12, 26

23

21

11, 18*

18.00 *Budget

Kommunstyrelsen

11

1, 22**

1

5, 19**

3, 24, 31*

-

08.30, *Budget, **Info

Kommunstyrelsens allmänna utskott

9

6

6

10

2

5

08.30

Kommunstyrelsens samhälls­utvecklingsutskott

16

13

13

17

8

12

08.30

Myndighetsnämnden

25

22

22

19

17

14

08.30

Överförmyndar­nämnden

-

12

-

9

-

18

13.15

Omsorgsnämnden

31

28

28

25

16

13

08.30

Omsorgsnämndens arbetsutskott

10

7

7

11

2

30

09.00

Omsorgsnämndens IFO arbetsutskott

17

14

14

4

9

7, 20

09.00

Utbildningsnämnden

18

8

15

12

17

14

08.30

Utbildningsnämndens arbetsutskott

22

19

26

23

28

-

13.00

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum. (Augusti - December) ​

 

Augusti

September

Oktober

November

December

kl.

Kommun­fullmäktige

-

24

Mötet
15 okt flyttat till 5 nov

5, 26*

17

18.00
*Budget
***Extra

Kommun­styrelsen

9

6, 13**

4

8, 29

-

08.30, **Info

Kommun­styrelsens allmänna utskott

14

11

9

6

4

08.30

Kommun­styrelsens samhälls­utvecklings­utskott

21

18

16

13

11

08.30

Myndighets­nämnden

30

27

25

22

19

08.30

Överförmyndar­nämnden

-

3

29

-

10

13.15

Omsorgs­nämnden

29

26

31

28

12

08.30

Omsorgs­nämndens arbetsutskott

15*

5

3

7

5*

09.00
*13-16

Omsorgs­nämndens IFO arbetsutskott

15

12

11

14

5

09.00

Utbildnings­nämnden

23

20

18

15

13

08.30

Utbildnings­nämndens arbetsutskott

13

13

1, 29

26

-

13.00