Värmepumpar

Har du oljeeldning eller en arbetsam hantering med ved för att få varmt i din bostad, kan en värmepump vara ett miljömässigt bra alternativ. Om man vill in­stallera en värmepump som hämtar värme ur mark, berg eller en sjö måste man först anmäla detta enligt miljöbalkens regler. Hos Bygg och Miljö kan du få hjälp med hur du ska gå tillväga.

En luftvärmepump får man installera utan någon anmälan, men det finns krav på högsta tillåtna ljudnivå. Kontakt och samråd med närmaste granne är därför ett gott råd.

Ändrat uppvärmningssystem kan förändra husets ventilation

Ventilationen i huset kan påverkas om man byter uppvärmnings­system från olja eller vedeldning till värmepump, särskilt om huset ventileras genom självdrag. En olje- eller vedpanna använder mycket luft genom förbränningen. Den luftom­sättning som man då får, i till exempel ett pannrum i källaren, går till stor del för­lorad med en värmepump. Det är därför viktigt att se till att källarutrymmen fort­satt får god luftväxling så att inte fuktproblem uppstår. Av samma anledning kan radonhalten öka om det finns inträngande markradon.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

Annika Karlsson

0651-761558

annika.karlsson@ljusdal.se

Relaterade sidor