Regionalt och internationellt samarbete

Samarbetspartners för internationellt och regionalt arbete i Ljusdals kommun

Betydelsen av internationellt arbete

Ökad internationell kompetens och erfarenhetsutbyten ger förutsättningar för kommunens verksamheter att utvecklas och växa. Ljusdals internationella arbete ska skapa mervärde för medborgare och företag i kommunen samt bejaka internationella kontakter.

Fred, säkerhet, miljöarbete, solidaritet och relationer mellan människor och organisationer ska stärkas. Människor från olika kulturer välkomnas att flytta till Ljusdals kommun. Öppenhet befrämjar demokrati, utveckling och kreativitet och motverkar antidemokratiska krafter.

Det finns ett stort behov av samverkan och kraftsamling för ökad internationalisering. Genom att studera andra länder kan vi med nya ögon se på vår egen kommuns olika verksamheter.

Ljusdals kommuns internationella arbete

En gemensam policy för kommunens internationella arbete har tagits fram. Den ska tydliggöra kommunens visioner och dra upp riktlinjer för det fortsatta internationella arbetet inom kommunen.

Företag, föreningar, bolag och kommunala verksamheter verkar redan idag på den internationella arenan. Detta har bland annat lett till ökad insikt om hur andra länder löser sina problem och ser nya möjligheter.