Fönebasens möjligheter

Ambulansutbildning

Här är några exempel på vilken typ av verksamhet man kan bedriva på Fönebasen:

Utbildning

Med den totala längden på huvudbanan om 2 100 meter plus taxibanan om 2 500 meter finns det stora möjligheter att utöva avancerade utbildningar av motorcyklister, bilförare och yrkesförare inom den tyngre sektorn (buss och lastbil). Centralt placerad på övnings­området finns även en maskinhall på 700 m² och en verkstadshall på 270 m². Vid undervisning inomhus kan Fönebasen erbjuda ett flertal lokaler ämnade för just detta. Om så önskas finns det övernattningsmöjligheter.

Motorsport

Det finns ett stort intresse från motorbranschen att anordna tävlingar, framförallt inom dragracing. Fönebasen har alla förut­sättningar att vara en arena för dragracing (fullängd 2 100 meter). Potentialen finns för ytterligare utveckling av motorsportsektorn, från såväl gokart som till rally, racing, motocross och rallycross.

En av basens fördelar är dess placering. Detta innebär att vi nästan kan garantera vinterföre under våra "vintermånader". Det avskilda läget gör också att man kan arbeta avskilt utan att störa omgivningen. Möjligheterna finns även till utbildningar. Området passar mycket bra till flygupp­visningar, då det finns gott om stora öppna ytor på och omkring banan, samt att start- och landnings­banan är i mycket gott skick.

Utryckning

Här finns stora möjligheter att bedriva utbildning inom räddningstjänst, polis, ambulans och värdetransportbranschen. De generösa ytorna ger utrymme att bygga upp ett permanent träningslandskap, och läget gör att man kan arbeta avskilt och utan att störa omgivningen. Att framföra utrycknings­fordon kräver hög kompetens, och det krävs god körkunskap hos de som snabbt och säkert ska framföra fordonen. Här ges även möjlighet till samövning mellan de olika enheterna inom räddningstjänst, ambulans, polis och bevakningsföretag.

Evenemang

Platsen lämpar sig utmärkt till att anordna mässor och större evenemang inom din bransch. Det kan till exempel röra sig om bil- och fordonsutställningar, bilklubbar som har träffar, extremsporter, evenemang med militär anknytning, eller företag som bjuder sina anställda på en rolig och givande dag. Det är bara din egen fantasi som sätter gränserna för vad ni vill göra. Vi har en anläggning som passar de flesta ändamål.

Testverksamhet

Fönebasen erbjuder den perfekta banan i Mellansverige för tester och provkörningar. Med sitt avskilda läge kan man ha tester och provkörningar utan att bli störd eller själv störa omgivningen.

Med en bansträckning om 2 100 meter på huvudbanan (belagd yta 25 meter, stråkbredd 75 meter) samt 2 500 meter taxibana (belagd yta 8 meter), och mellan dessa ett flertal stickspår, ges möjligheter för en mängd olika användningsområden. Till exempel däcktester, provkörningar, högfartstester, m.m. Vi kan erbjuda såväl sommar- som vinterväglag, under rätt del av säsongen. Vid behov kan basens verkstadshall om 250 m² komma väl till pass, likaså maskinhallen på 700 m².

Flyg

Under sin storhetstid var Fönebasen en av Sveriges största flyg­platser. Den 2 100 meter långa och 25 meter breda asfalterade huvudbanan kompletteras av tre mindre flygbanor på cirka 1 000 meters längd, ihopknutna med servicebanor, klargöringsplatser och så vidare. Mycket av resurserna återstår och platsen kan återigen enkelt anpassas till flygverksamhet. Med det avskilda läget, älven och vildmarken går det att utveckla fly-in fly-out med närhet att taxa in till ett boende. Möjligheter finns även till utbildningar och upp­visningar inom flyg. Har ni idéer hur ni kan använda område - kontakta oss!

Kontakta oss

Fönebasen är utarrenderad till Svenska MPJ AB

070-665 75 75