Aktuella avgifter

Avgifterna i tabellen nedan gäller från 1 maj 2023

Specifikation

Belopp

Per

Prisbasbelopp

52 500

År 2023

Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat

2 359

Månad

AvgifterHemtjänst: 0–4,99 tim

491

Månad

Hemtjänst: 5–8,99 tim

1 474

Månad

Hemtjänst: 9 tim och mer

2 359

Månad

Trygg hemgång, utredande hemtjänst

2 359

Månad

Matdistribution

64

Matlåda

Dagverksamhet

89

Tillfälle

Trygghetstelefon

250

Månad

Trygghetstelefon installation

350

Tillfälle

Korttidsboende - omvårdnad

79

Dygn

Korttidsboende - mat

166

Dygn

Särskilt boende - omvårdnad

2 359

Månad

Särskilt boende - mat

4 995

Månad

Särskilt boende - hushållsel

210

Månad

Särskilt boende - medboende

500

Månad

Hemsjukvård

300

Månad

Förbehåll - generelltEnsamstående eller sambo

6 471

Månad

Makar, gifta

5 279

Månad

Ensamstående eller sambo < 65 år

6 758

Månad

Makar, gifta < 65 år

5 628

Månad

Förbehåll - matSärskilt boende

1 925

Månad

Korttidsboende

64

Dygn

Matdistribution

23

Tillfälle

Dagverksamhet

23

Tillfälle

Avdrag på förbehållSärskilt boende - säng

98

Månad

Särskilt boende - förbrukningsvaror

210

Månad

Avlösning i hemmetKlockan 08.00–16.00

104

Tillfälle

Klockan 16.00–21.00

264

Tillfälle

Kontakt

Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Ljusdal: 0651-182 38

Färila, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89

Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00
ofavgifter@ljusdal.se