Aktuella avgifter

Avgifterna i tabellen nedan gäller från 1 maj 2022

Specifikation

Belopp

Per

Prisbasbelopp

48 300

År 2022

Maxtaxa (högkostnadsskydd) - ej mat

2 170

Månad

Förbehåll - generelltEnsamstående eller sambo

5 652

Månad

Makar, gifta

4 707

Månad

Ensamstående eller sambo < 65 år

6 217

Månad

Makar, gifta < 65 år

5 178

Månad

Förbehåll - matSärskilt boende

2 025

Månad

Korttidsboende

68

Dygn

Matdistribution

25

Tillfälle

Dagverksamhet

25

Tillfälle

Avdrag på förbehållSärskilt boende - säng

90

Månad

Särskilt boende - förbrukningsvaror

193

Månad

AvgifterHemtjänst: 0–4,99 tim

452

Månad

Hemtjänst: 5–8,99 tim

1 356

Månad

Hemtjänst: 9 tim och mer

2 170

Månad

Trygg hemgång, utredande hemtjänst

2 170

Månad

Matdistribution

59

Matlåda

Dagverksamhet

82

Tillfälle

Trygghetstelefon

230

Månad

Trygghetstelefon installation

350

Tillfälle

Korttidsboende - omvårdnad

72

Dygn

Korttidsboende - mat

153

Dygn

Särskilt boende - omvårdnad

2 170

Månad

Särskilt boende - mat

4 595

Månad

Särskilt boende - hushållsel

193

Månad

Särskilt boende - medboende

500

Månad

Avlösning i hemmetKlockan 08.00–16.00

96

Tillfälle

Klockan 16.00–21.00

243

Tillfälle

HemsjukvårdInsatser enligt HSL

300

Månad


Kontakt

Avgiftshandläggare - avgiftsbeslut och fakturor
Ljusdal: 0651-182 38

Färila, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89

Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00
ofavgifter@ljusdal.se