Pict-O-Stat

Hantverkargården har under flera år sökt efter en enkätundersökning där man mäter kvaliteten på den dagliga verksamheten.

Därför startade Hantverkargården en intern arbetsgrupp som skulle skapa en brukarundersökning. Ett flerårigt arbete som kom att bli ett projekt där Hantverkargården tillsammans med Neonova, tidigare Järvsö Vårdinformatik , har skapat en webbaserad kundundersökning.

Att personer med olika funktionsnedsättningar har inflytande över sin arbetsdag, och även kan utvärdera den, ser vi som ett viktigt mål. Om man har ett kognitivt funktionshinder, så behövs alternativ till textfrågor.

Pict-O-Stat är ett webbaserat enkätverktyg för att utföra kvalitetsutvärderingar på enheter som bedriver daglig verksamhet enligt LSS. Programmet använder sig av grafiska Pictogramsymboler, fotografier och tal för att ställa frågor till människor som behöver stöd för att kunna tillgodogöra sig innebörden av en fråga i skriven text.