Daglig verksamhet, sysselsättning, fritidsverksamhet

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som har en funktionsnedsättning som exempelvis autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Daglig verksamhet anpassas efter behov och ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Habiliteringsersättning betalas ut till dig som deltar i daglig verksamhet.

Sysselsättning

För dig med en psykisk funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om sysselsättning med meningsfullt innehåll anpassat efter behov.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet är planerade aktiviteter som personer med funktionsnedsättning kan delta i på kvällar och helger.