Tillstånd

Du kan behöva tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller explosiva varor.

Vill du sota din fastighet själv måste du ha tillstånd från Räddningstjänsten.