Kontakta oss - Tillstånd och bidrag

Serveringstillstånd

Margareta Andersson

0651-182 74

margareta.meka.andersson@ljusdal.se

Grävtillstånd

Roland Wallström

0651-186 90

roland.wallström@ljusdal.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Kim Magnusson

0651-183 54

kim.magnusson@ljusdal.se

Torghandel

Anneli Westerlund

0651-181 25

anneli.westerlund@ljusdal.se

Uteserveringar

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Bidragshandläggare

Kim Magnusson

0651-183 54

kim.magnusson@ljusdal.se