Klagomål och synpunkter - Förskola och skola

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

Ljusdals kommun utreder inte klagomål för fristående förskolor eller skolor.

Hur gör jag med mina klagomål och synpunkter?

1. Kontakta verksamheten
Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor
Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, genom tillförordnad förvaltningschef som är Linnéa Van Wagenen.

3. Kontakta huvudmannen
Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Fristående verksamhet

Tillsynsansvar för fristående förskolor

Ljusdals kommun har ett tillsynsansvar för de fristående förskolorna vilket inte innefattar att utreda klagomål. Om ditt klagomål rör en fristående förskola behöver du i första hand vända dig till den fristående förskolans pedagoger, rektor eller huvudman. Om du upplever att du inte får tillräckligt återkoppling från förskolan eller om brister kvarstår kan du vända dig till Ljusdals kommun som då kan hantera frågan i en tillsyn av förskolan.

Kommunen ansvarar inte för hantering av klagomål riktade till fristående förskolor. I de fall ditt klagomål rör fristående skolor ska du vända dig till ansvarig huvudman.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 5 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Kontaktuppgifter

Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter. Vill du ha återkoppling på vad som händer med din synpunkt/ditt klagomål är det dock nödvändigt att du lämnar information om hur vi kan nå dig.

Mottagandet av skriftliga synpunkter bekräftas då inom fem dagar. Du som lämnat synpunkten får då även besked om vem som ansvarar för ärendet och hur det hanteras vidare.

Om du har önskemål om hur vi ska kontakta dig är det bra om du markerar det särskilt. Personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag vill bli kontaktad via
Jag vill bli kontaktad via


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Translate our web site

This site has a gray bar at the top of the page where you will find a globe icon.

Click on the globe to activate Google Translate and select a language you want to use on our web.

We take no responsibility for how Google translates this page.