Är du verksam inom besöksnäringen?

De kommunala turismorganisationerna genomför Besöksnäringsbarometern tillsammans med de regionala turismorganisationerna. Delta gärna i undersökningen.

Undersökningen genomförs för att lyfta besöksnäringens betydelse samt näringens behov och förväntningar på framtiden.

Den riktar sig till dig som är verksam inom besöksnäringen som kommersiell eller ideell aktör, offentlig främjande organisation eller nätverk/destination.

Resultatet från enkäten kommer att behandlas under Turismrådets möte under första kvartalet 2024.

Undersökningen genomförs anonymt och tar cirka 10 min att genomföra. Vi behöver ditt svar senast 30 november 2023.


Du hittar enkäten här: https://forms.office.com/e/AyJrwssqVF