Meny
Sök

Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Lågtflygande helikopter kring Letsbo under nästa vecka

  Ett företag från privat sektor kommer under nästa vecka att flyga helikopter på låg höjd i området kring Letsbo. Det görs en flyggeografisk mätning för prospektering efter mineraltillgångar.
  17 aug 2018
 • Samordningskansliet i helgen

  Under kommande helg har samordningskansliet telefonen (072-226 70 55) öppen dygnet runt precis som vanligt.
  17 aug 2018
 • Visionsskiss för Östernäsområdet

  Ljusdalshem har på uppdrag av ägaren Ljusdals kommun tagit fram en visionsskiss för Östernäsområdet. Avsikten är att visa exempel på hur Östernäsområdet kan utvecklas för olika ändamål.
  16 aug 2018
 • Till dig som har påverkats eller drabbats av skogsbranden

  Kanske har du eller en anhörig påverkats eller drabbats på något sätt av skogsbranden i Gävleborgs län.
  16 aug 2018
 • Dags för allmänna val 2018

  Söndag den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, men redan onsdag den 22 augusti startar förtidsröstningen för dig som föredrar att rösta innan valdagen.
  15 aug 2018
 • Landsbygdsministern besökte samordningskansliet i Ljusdal

  Idag på förmiddagen, onsdag 15 augusti, besökte landsbygdsministern Sven-Erik Bucht Ljusdals kommuns och länsstyrelsens samordningskansli på Hotellgatan 6D i Ljusdal. Sven-Erik välkomnades av Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg, och Mikael Björk, biträdande kommunchef i Ljusdals kommun.
  15 aug 2018
 • Tack för lånet, Färila skola

  Länsstyrelsen informerade personalen på Färila skola om branden och den aktivitet som pågått i och runt skolan. Robert Strid, räddningsledare och Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare, var länsstyrelsens representanter och tackade hjärtligt för lånet av lokaler.
  15 aug 2018
 • Nya öppettider för samordningskansliet fr.o.m. vecka 34

  Ljusdals kommuns och Länsstyrelsens samordningskansli får nya öppettider från och med vecka 34. Telefontiderna hålls oförändrade och kansliet nås dygnet runt som tidigare.
  14 aug 2018
 • Skolstarten närmar sig

  Läsåret 2018–2019 börjar onsdag 22 augusti för eleverna i Ljusdals kommunala grundskolor och Slottegymnasiet. Här kan du läsa om skolstarten och skolskjutsarna.
  13 aug 2018
 • Eldningsförbudet i Gävleborgs län upphävt

  Måndagen den 13 augusti kl 16.00 upphävde Länsstyrelsen det tidigare beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län.
  13 aug 2018
 • Rutiner för fakturor som rör skogsbranden

  I samband med skogsbranden har det uppstått kostnader för olika aktörer som varit involverade i räddningsinsatsen. Här beskrivs hur andra aktörer än Ljusdals kommun kan söka ersättning för sina kostnader.
  13 aug 2018
 • Inbjudan till säkerhetsgenomgång - brandskadad skog

  Länsstyrelsen tillsammans med Säker Skog bjuder in till två utbildnings­tillfällen i "Säkerhets­genomgång Brandskadad Skog".
  13 aug 2018
 • Invigning av trygghetsboende

  Det nya trygghetsboendet Mångs-Pers i Färila står nu klart och invigs torsdag 16 augusti, då även lägenheter och gemensamma utrymmen visas. Ljusdalshem hälsar välkommen!

  13 aug 2018
 • Skolstart som vanligt i Färila efter bränderna

  I samband med att ”Camp Färila” avvecklas pågår nu arbetet med att återställa Färila skola för att kunna fungera som skola igen. Merparten av skolpersonalen börjar arbeta på måndag 13 augusti, och innan dess skall skollokalerna vara tömda och sanerade.
  09 aug 2018
 • Fortsatt stöd till drabbade av skogsbränderna

  I morgon, fredag 10 augusti, öppnar det nya samordningskansliet i Ljusdal. Härifrån kommer Länsstyrelsen och Ljusdals kommun gemensamt att fortsätta arbetet med att stödja markägare och andra som drabbats av skogsbränderna.
  09 aug 2018
 • Hyllningskonsert i Kårböle

  Söndagen den 2 september, preliminärt kl 16.00-19.00, hålls i Kårböle en hyllningskonsert för alla som på något sätt deltagit i arbetet med att släcka bränderna.
  08 aug 2018
 • Räddningsinsatsen avslutas – förbud mot att vistas i brandområdet

  Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun kommer att avslutas torsdagen den 9 augusti under eftermiddagen.
  08 aug 2018
 • Nytt kansli i Ljusdal efter bränderna

  Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun avslutas på eftermiddagen torsdag 9 augusti. Bränderna är nu släckta och arbetet övergår i fortsatt bevakning och eventuell eftersläckning. Länsstyrelsen och Ljusdals kommun upprättar ett gemensamt samordningskansli i Ljusdal.
  07 aug 2018
 • Registrering av frivilliga upphör

  Då brandläget inte kräver lika stora resurser som tidigare har Ljusdals kommuns kontakttelefon för frivilliga stängts.
  07 aug 2018
 • Regional lägesbild 2018-08-06
  kl 16.30

  Situationen i de tre brandområdena är under kontroll.I dag klockan 16.00 öppnas Ängratörnsvägen för trafik söderifrån. Även sjön Ängratörn är nu fri att använda.
  06 aug 2018
 • Dialog med drabbade markägare

  Länsstyrelsen har inlett en dialog med de drabbade markägarna för att samordna fortsatt arbete i det branddrabbade området.
  06 aug 2018
 • Fortsatt stöd till drabbade

  I en kris uppstår både praktiska och känslomässiga svårigheter. POSOM-gruppen stödjer personer som drabbas av branden i Ljusdal. Arbetet handlar just nu mycket om att ställa upp som medmänniska och stödja i det emotionella traumat.
  06 aug 2018
 • Regional lägesbild 2018-08-05 kl 16:30

  Situationen i de tre brandområdena är under kontroll. Regnet under natten och förmiddagen har bidragit till den förbättrade situationen och under dagen har flera vägar kunnat öppnas, inklusive väg 84.
  05 aug 2018
 • Väg 84, 296 och Björkåvägen öppen för genomfart

  Kl 16:00 idag den 5 augusti öppnades väg 84 mellan Laforsen och Kårböle, väg 296 nordväst om Kårböle och Björkåvägen. Det innebär att det är tillåtet att använda vägarna för genomfart med begränsad hastighet. Det är inte tillåtet att stanna i området då stoppförbud råder.
  05 aug 2018
 • Lägesbild 2018-08-04 klockan 16.30

  Bränderna har nu pågått i 21 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Räddningstjänsten har kunnat säkra fler områden från fortsatt brandspridning och i dag har boende längs med Ängerån och i ett område norr om Ljusnan kunnat återvända.
  04 aug 2018
 • Statlig ersättning till kommuner kopplat till bränderna 2018

  Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten. Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Det meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
  04 aug 2018
 • Väg öppnas upp längs med Ängerån mot Sillervallen

  Länsstyrelsen har under dagen fattat ett nytt beslut om avspärrningar vid Kårböle och Ängerån. Klockan 16:00 idag, den 4 augusti, öppnas vägen längs med Ängerån mot Sillervallen. De boende får åter tillträde till sina fastigheter på södra sidan ån.
  04 aug 2018
 • Så stor yta har drabbats av bränderna

  Begränsningslinjerna runt bränderna var vid mätning den 2 augusti 125 kilometer. Här ser du en jämförelse som visar hur stor del av Gävle respektive Stockholm som brandområdet motsvarar.
  04 aug 2018
 • Lägesbild 2018-08-03 kl. 19.00

  Bränderna har nu pågått i 20 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg.
  04 aug 2018
 • Arbete för att öppna riksväg 84 pågår

  Räddningstjänsten arbetar just nu hårt för att kunna öppna upp riksväg 84 förbi Lassekrog igen.
  03 aug 2018
 • Jourtelefon för dig som är drabbad av branden

  Jourtelefon nås på nummer 072-208 54 60 alla dagar mellan klockan 15.00 till 22.00. Jourtelefonen kommer också gå att nå via Region Gävleborgs växel. Från klockan 22.00 hänvisas till jourhavande präst via telefon 112.
  03 aug 2018
 • Förenat med livsfara att vistas i brandområdet

  Det avspärrade brandområdet har under de senaste dagarna kunnat minskas, och vissa vägar har öppnats för trafik igen. I samband med detta kommer civila personer närmare brandområdet och räddningstjänsten vill nu uppmana allmänheten till stor försiktighet.
  03 aug 2018
 • Lägesbild 2018-08-02 kl. 17.30

  Bränderna hade nu pågått i 19 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg.
  03 aug 2018
 • Informationskväll för skogsägare

  Ljusdals kommun bjuder härmed in till ett möte tisdagen den 7 augusti med syftet att ge information till skogsägare om möjligheter till samordning och stöd.
  02 aug 2018
 • Räddningstjänstens fortsatta insatser i brandområdena

  I de brandhärjade områdena brinner det fortfarande på flera platser och nygamla bränder blossar regelbundet upp. Räddningstjänsten måste därför löpande värdera vilka platser som ska prioriteras för att så stora värden som möjligt ska kunna räddas.- Vi är tvungna att ställa värdet av enskilda fastigheter mot värdet på skogsmark, kulturvärden och samhällsviktiga funktioner, säger Ulrika Lindmark, chef för insatsledningen.
  02 aug 2018
 • Återflyttade kontaktas

  Återvändare till Laforsen och Enskogen kontaktas av kommunen. Ändrade tider för jourtelefon från och med måndag 6 augusti.
  02 aug 2018
 • Eftersläckning samordnas nationellt

  Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.
  02 aug 2018
 • Lägesbild 2018-08-01 kl 18:00

  Situationen i de tre brandområdena är fortsatt under kontroll. Detta innebär dock inte att branden är släckt utan att den bedöms inte kunna sprida sig.
  02 aug 2018
 • Evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända hem

  Under eftermiddagen har beslut fattats om att de evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända till sina hem. Riksväg 84 är öppen fram till Laforsen. Väg 735 kommer att öppnas förbi Laforsen och fram till Enskogen. Väg 735 är öppen hela vägen fram till Finneby och vidare norrut. Evakueringen hävs även för Strandbodarna och Lindskog i Kårböle.
  01 aug 2018
 • Informationsmöte för boende i Kårböle torsdag 2 augusti

  På torsdag kommer ett informationsmöte att hållas för boende i Kårböle. Representanter från Ljusdals kommun, Länsstyrelsen, Polis och Räddningstjänst kommer att vara på plats.
  01 aug 2018
 • Skolstart i Färila som planerat

  Skolstarten vid Färila skola sker onsdag 22 augusti som planerat. Vid ett möte på onsdagen fick utbildningsförvaltningen försäkringar från räddningsstaben om att samtliga skollokaler, utom sim- och idrottshallen, är utrymda senast 12 augusti.
  01 aug 2018
 • Posom minskar öppethållandet i Färila

  Posom-gruppen i Ljusdals kommun trappar inom kort ner öppettiderna vid stödcentrat i Klockaregården i Färila, som i samverkan med Ljusnans pastorat hållits öppen fem timmar varje eftermiddag sedan evakueringarna från brandområdet inleddes.
  01 aug 2018
Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320