Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Turnerande demokratistuga gör stopp i Gävle 15-18 september

  I år fyller demokratin 100 år. För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som turnerar runt i landet. 15-18 september är Länsstyrelsen Gävleborg värd för demokratistugan som står placerad på Stortorget i Gävle.

 • Varning för oseriösa köpare av billiga bilar

  Annonser från personer som vill köpa billiga bilar eller skrotbilar finns både på sociala medier och i tidningar. Köparna är ofta oseriösa, de plockar ut katalysatorerna och dumpar sedan bilen, eller låter den stå kvar. Kommunens miljöenhet ser en ökning av ärenden som gäller dumpade eller kvarlämnade bilar.

 • Medarbetare utbildade i Första hjälpen till psykisk hälsa

  Internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas årligen den 10 september. Dagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Ljusdals kommuns fältsekreterare Petra Sjöberg och kurator Sunna Nordgren är två av 30 personer från länets kommuner som deltagit i utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.

 • Självservice på huvudbiblioteket i Ljusdal öppnar igen

  Från 13 september är det åter möjligt att läsa tidningar och låna och lämna tillbaka böcker via självservice på huvudbiblioteket i Ljusdal. Självservice håller öppet alla vardagar från klockan 8:30.

 • Ljusdalshem verkar förebyggande mot våld genom Huskurage

  Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. En policy, som bland annat skickas ut via hyresavin, berättar hur boende kan agera vid oro att någon far illa i sitt hem.

 • Färila simhall öppnar igen den 6 september

  Simhallen i Färila har varit stängd för allmänheten under en längre tid på grund av pandemin. Nationella rekommendationer och personligt ansvar gäller fortsatt för att minska risken för smittspridning.