Meny
Sök

Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Dags för bandycup

  Ikväll invigs ExTe-cupen 2018 på idrottsparken i Ljusdal. Bra bandy utlovas och ett Ljusdal fyllt med liv och rörelse.
  18 okt 2018
 • Utökad tågtrafik mellan Ljusdal och Gävle

  X-trafik och SJ utökar nu sitt samarbete för att skapa större resmöjligheter för boende i Gävleborgs län, med avgångar varje timme på vardagarna i båda riktningarna längs sträckan Ljusdal-Gävle från den 9 december.
  17 okt 2018
 • Del av gång- och cykelväg avstängd

  Från den 17 oktober och en vecka framåt är en del av gång- och cykelvägen kring Kyrksjön avstängd med anledning av renoveringsarbeten. Det gäller sträckan mellan Östernäs och Brukshundsklubben.
  16 okt 2018
 • Din åsikt om Ljusdals kommun är viktig

  Du som blivit utvald att delta i årets medborgarundersökning, ta gärna chansen att besvara enkäten som du fått i brevlådan från Statistiska Centralbyrån. Svaren visar vad som är viktigast för medborgarnas trivsel och utgör underlag för politiska beslut.
  16 okt 2018
 • Utflyktsmål arrenderas ut

  Ljusdals kommun söker arrendator till Kolsvedjastugan som är belägen utanför Ljusdals centrum.
  15 okt 2018
 • H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Järvsö

  Måndag den 22 oktober gör Kronprinsessan Victoria sin sextonde landskapsvandring i Sverige. Turen är nu kommen till Hälsingland och Järvsö. Du är välkommen att följa med på vandringen!
  10 okt 2018
 • Något ökad folkmängd hittills i år

  Ljusdals kommun minskade sin befolkning i augusti, men med den positiva inledningen av året har kommunen fortfarande några fler invånare jämfört med årsskiftet.
  10 okt 2018
 • Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder

  Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet.
  10 okt 2018
 • Nya förvaltningschefer utsedda

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att utse Ingrid Sundström till chef för den nya omsorgsförvaltningen och Kenneth Forssell till chef för den nya arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
  09 okt 2018
 • Försäljning av fordon

  Arbetsmarknadsenheten, Ljusdals kommun, säljer härmed nedanstående fordon, vilka inte längre används i verksamheten.
  09 okt 2018
 • Äldre och demenssjukdomar

  Professor Yngve Gustafson, känd från TV-programmet Sveriges bästa äldreboende, håller en öppen föreläsning i Ljusdal.
  09 okt 2018
 • En dag för seniorer

  Boka in den 12 oktober i din kalender för att ta del av information och föreläsningar om hälsa, mat, säkerhet, trygghet, anhörigstöd och frivilligarbete.
  08 okt 2018
 • Välkommen till grundutbildning för gode män/förvaltare

  En god man eller en förvaltare har i uppdrag att hjälpa någon att sköta sin ekonomi, ta tillvara personens rättigheter och ta hand om personliga angelägenheter.
  08 okt 2018
 • Kommunfullmäktige flyttat

  Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 15 oktober är flyttat till den 5 november.
  05 okt 2018
 • Vill du veta mer om digitalisering?

  Under eMedborgarveckan 8 - 14 oktober är du välkommen till Ljusdals bibliotek för att lära dig mer om både digitalisering i allmänhet och hur du använder bibliotekets och andra aktörers e-tjänster.
  05 okt 2018
 • Lär dig mer om anbudsförfarandet

  Kommunen genomför via Inköp Gävleborg regelbundet upphandlingar av varor och tjänster och vill gärna sprida information om hur man som företagare lämnar anbud.

  04 okt 2018
 • Starkt förbättrat betyg i företagsklimat

  I Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i Sverige har Ljusdals kommun klättrat 52 platser och är därmed bland de 12 kommuner i landet som har klättrat mest sedan 2017.
  02 okt 2018
Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320