Alla nyheter - Ljusdals kommun

  • Anläggning för basketspel på Östernäsområdet ska utredas

    Kommunstyrelsen har bifallit ett medborgarförslag om en basketplan på Östernäsområdet i Ljusdal såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa någon form av anläggning för basketspel i anslutning till övriga fritidsanläggningar på området.

  • Dags att nominera till årets idrottsstipendier

    Känner du någon mellan 13 och 20 år som är verksam i någon av kommunens föreningar och framgångsrik inom idrott? Eller vet du en ungdomsidrottsledare i någon förening som gör bra insatser? Välkommen att nominera den du tycker förtjänar ett idrottsstipendium!