Arrendeavtal med Tesla för anläggning av laddplatser för elbilar

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett arrendeavtal med TM Sweden AB, Tesla, för del av fastigheten Tälle 45:1, gamla taxiparkeringen vid Norra Järnvägsgatan i Ljusdal. Syftet med arrendeavtalet är att Tesla ska uppföra laddplatser för elbilar.

Tidigare i år inkom Tesla med en förfrågan till kommunen om att anlägga laddstationer för elbilar i Ljusdal. Tjänstepersoner har därefter lokaliserat en lämplig plats som förankrats med Ljusdal Energi AB.

Placeringen av laddstationen i centrala Ljusdal möjliggör synergieffekter för handlarna i köpingen.