Avtal om bygdemedel med Kölvallens vindkraftpark AB

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att Ljusdals kommun ska teckna nytt avtal med Kölvallen Vindkraft AB samt Loos bygderåd och Kårböle byalag om hur fördelningen av bygdemedel från Kölvallens vindkraftfond ska se ut.

Ljusdals kommun tar enligt stadgarna ett administrativt ansvar för bygdemedel men överlåter beslutsrätten till en lokalt förankrad styrelse.

Fondens främsta syfte är att genom fördelning av fondens medel främja utveckling och investeringar i Kårböle- och Losbygden.

Det nya avtalet ersätter tidigare avsiktsförklaring från Kölvallen Vindkraft AB.