Avverkning på Kläppaåsen 27/9-10/10

Klicka på kartan som länkas till "Min karta - Lantmäteriet".

Från och med onsdag den 27/9 till och med "preliminärt" tisdag 10/10 kommer avverkning med skogsmaskiner ske efter hela elljusspåret på Kläppaåsen (elbelysta 5-km slingan)

Detta har efterfrågats en längre tid av många nyttjare och målet är att få till bättre snötillgång efter elljusspårets sträckning. Träd och sly som står i direkt anslutning till spåret kommer också att tas ned. Bredden varierar, men i huvudsak 4 meter på varje sida.

Träd som har uppsatta MTB-skyltar kommer att kapas ovanför skylten, dvs dessa behöver ej flyttas.

Åtgärden som helhet görs av Mellanskog på uppdrag av Ljusdals Kommuns skogsförvaltare i dialog med Fritidsenheten och Hybo AIK. Även den spårsträckning som går från ”Lilltorget” och till ”första vändskivan” omfattas av skogsarbetet, dvs upp till vägen utan belysning där skidspår brukar dras.

Under dessa dagar kommer elljusspåret av säkerhetsskäl vara släckt.

Även om skyltning kommer att ske, ber vi er i föreningarna vara uppmärksamma på detta och informera era medlemmar, andra utövare att iakttaga försiktighet och anpassa era inplanerade träningar/aktiviteter utifrån dessa förutsättningar.

Vissa träd som ligger innanför ”4-meters gränsen” kommer att sparas för att bibehålla känslan att man är i ett naturområde på slingorna.