Badplatsen i Nore får nytt torn och ett soldäck har byggts

Säkerheten kring det gamla hopptornet vid badplatsen i Nore, Ljusdal, har diskuterats. I år har hopptornet byggts om till ett soldäck och ett nytt torn ska på plats.

Det lutande hopptornet diskuterades flitigt i fjol bland medborgarna på bland annat sociala medier. En säkerhetsgenomgång gjordes, och kommunen gjorde bedömningen att säkerheten kunde hållas.

- Även om det inte varit någon säkerhetsfara så gav hela stenkistan och det ”lutande hopptornet” ett dåligt helhetsintryck för hela badplatsen, säger Torleif Bakke, Fritidschef.

I år görs en betydande upprustning av badplatsen. Det gamla hopptornet är nedmonterat och den gamla stenkistan som hopptornet var byggt på är numer ett soldäck. Istället för ett hopptorn blir det ett helt nytt med två etage – ett en meter högt, och ett som är två meter högt. Det ska fästas på nya bryggsektioner en bit ifrån soldäcket.

Hur sköts säkerheten kring Norestrand?

Fritidsenheten har ansvaret för daglig skötsel och tillsyn gällande de kommunala badplatserna där Norestrand ingår. Varje vår görs säkerhetsdykning runt strandkanten och hopptornet för att undersöka om något farligt föremål finns under vattenytan. Bryggor och skyddslina sätts ut efter skolavslutningarna runt vecka 24.
Badprover tas vid fyra tillfällen under sommaren som skickas på analys för att säkerställa om badvattnet är tjänligt. Svar på analyserna läggs ut på ”havs- och vattenmyndighetens” hemsida efter varje provtagning.

Relaterade sidor