Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till dig som är pensionär

Är du pensionär eller känner du någon som är det? Pensionärer har möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen för att du ska kunna betala din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägg för din boendekostnad oavsett om du hyr eller äger din bostad.

Äldreförsörjningsstöd är ett skattefritt stöd för dig som är äldre och saknar pension eller har låg pension. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

Vem kan ansöka om bostadstillägg?
För att ha rätt till detta tillägg behöver du uppfylla vissa grundkrav:

 • Du ska bo i Sverige.
 • Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension.
 • Du ska vara 66 år eller äldre. Är du född 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla för när du tidigast kan ansöka.

Du eller din anhörig kan ansöka
En anhörig kan vara behörig att göra ansökan åt en närstående som inte längre klarar av det på egen hand. Det görs enklast på Pensionsmyndighetens webbplats där den anhörige kan göra ansökan med sin egen e-legitimation. God man eller förvaltare kan endast ansöka via blankett.

Tre steg för att ansöka

 1. Ta fram alla uppgifter som behövs
  Pensionsmyndigheten frågar om bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

 2. Gör en beräkning innan du ansöker
  På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själva testa och göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg. Du får sedan svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan eller inte. Behöver du hjälp med att göra en beräkning kan du kontakta Pensionsmyndighetens kundservice på 0771 – 776 776.

  Beräkning bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

 3. Gör ansökan
  Du ansöker enklast via Pensionsmyndighetens webbplats med en e-legitimation som Bank ID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter. Du kan även ansöka via blankett som laddas ner från Pensionsmyndighetens webbplats, hämtas på ett servicekontor eller beställs från deras kundservice.


Blanketter och blanketthjälp


Digitala informationsmöten
Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för pensionärer, anhörig eller god man. Informationsmötena är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Klicka på länken nedan för att se när dessa möten erbjuds.